Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

dr inż. Tadeusz Pająk Eur Ing., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Termiczne przekształcanie odpadów Problematyka uwarunkowań związanych z budową w Polsce instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dyskutowana jest od co najmniej 10 lat. Podejmowanie decyzji o budowie lub o kolejnym przesuwaniu terminów rozpoczęcia cyklu inwestycyjnego spalarni odpadów w dużych polskich miastach staje się kwestią coraz bardziej kontrowersyjną i w pewnym sens(...)
»

Wyposażenie stacji demont(...)

Wzrastająca ilość aut wymusza nowe rozwiązania w recyklingu pojazdów samochodowych. Celem każdego indywidualnego procesu recyklingu jest odzyskanie z odpadów surowców nadających się do wtórnego wykorzystania lub wykazujących taką przydatność, aby w ten sposób zminimalizować ogólną ilość powstających odpadów. Znaczenie ma tu fakt, że recykling – niezależnie od tego, czy ma na celu odzysk surowców, czy też p(...)
»