Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sposoby finansowania ener(...)

Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji dotyczących wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju tego sektora. Długie okresy zwrotu z inwestycji, a także wciąż znaczna niepewność warunków biznesowych i prawnych prowadzenia działalności sprawiają, że wsparcie tej branży ma kluczowe znaczenie dla jej rozwoju. Finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii może być prowadzone na trzy sposoby: może to być wsparcie inwestycji w ochronę śr(...)
»

Znaleźć złoty środek (...)

Recepty na poprawę systemu zbiórki makulatury w Polsce poszukiwali uczestnicy konferencji, która odbyła się 24 czerwca br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w ramach inicjatywy IMPACT. Spotkanie pt. „Gospodarka cyrkulacyjna. Jak usprawnić zbiórkę makulatury w Polsce?”, organizowane wspólnie przez CEPI (Confederation of European Paper Industries), Stowarzyszenie Papierników Polskich oraz Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy, skupiło ok. 70 (...)
»