Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przyspieszony harmonogram(...)

O odpowiedź na kilka pytań dotyczących realizacji projektu ISPA zapytaliśmy Reginę Stefanowską, naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Jeleniej Górze i pełnomocnika ds. realizacji projektu ISPA Jak wygląda sprawa przetargów na wykonanie inwestycji? Czy zostały już one ogłoszone i jakie są ich wyniki? Została już rozpoczęta procedura przetargowa na wybór Inżyniera Kontraktu i zakładam, że w ciągu miesiąca zostanie opublikowana w interne(...)
»

Fermentacja termofilowa w(...)

Tym właściwsze wydaje się szukanie dobrych optymalnych z punktu widzenia właściwego doboru elementów składowych i konstrukcji instalacji biogazowej do rodzaju substratów. Na uwagę zasługują instalacje pracujące w oparciu o proces fermentacji termofilowej. Spektrum rozwiązań Produkcja biogazu w procesie fermentacji metanowej w biogazowni rolniczej może być prowadzona w różnych technologiach. Czynnikiem wpływającym na dobór właściwego rozwiązania są stosowan(...)
»