Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Praktyczne aspekty w Kazi(...)

Seminarium ,,Praktyczne aspekty zamknięcia roku 2008 w sektorze elektroenergetycznym i gazowym” odbyło się w dniach 25-26 listopada 2008 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Było ono poświęcone kluczowym aspektom zamknięcia roku finansowego oraz zastosowaniom międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF), w sektorze elektroenergetycznym i gazowym. Organizatorem seminarium było Europejskie Centrum Biznesu (ECB) oraz Firma Deloitte. W spotkaniu uczes(...)
»

Odpowiedzialność za szkod(...)

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie regulacji dotyczącej odpowiedzialności za spowodowanie pewnych rodzajów szkód w środowisku. Omówiona zostanie Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (DzU nr 75, poz. 793, dalej: ustawa o szkodach), a także wydane na jej podstawie dwa Rozporządzenia Ministra Środowiska: z 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku (DzU nr 82, poz. 501) or(...)
»