Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Radź sobie sam...(...)

Pogratulowano nam pomysłu, lecz nie zaproponowano żadnej pomocy Niewłaściwe korzystanie z zasobów naturalnych oraz niezgodna z zasadami ekologicznymi działalność gospodarcza powodują degradację środowiska naturalnego, burząc jednocześnie równowagę ekologiczną. Prowadzi do tego na ogół działalność przemysłowa. Materiały potrzebne do zaspokajania potrzeb ludzkich są pobierane z ekosystemu i w rezultacie wielu procesów wracają do nieg(...)
»

W nowej odsłonie?(...)

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi kładzie duży nacisk na ich zbieranie w sposób selektywny. Ma się to przyczynić do znaczącego zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Wydawałoby się, że dla mieszkańców najdogodniejsze jest odbieranie posegregowanych odpadów z miejsca ich wytworzenia. Jednak to rozwiązanie ma też swoje wady. Duża liczba pojemników i konieczność zapewnienia miejsca na ich ustawienie to mankamen(...)
»