Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Certyfikacja działalności(...)

Nowa ustawa z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (DzU z 2015 r. poz. 881) wprowadziła zmodyfikowany system nadzoru nad działaniami związanymi z substancjami kontrolowanymi. Nadzór ten ma charakter uprzedni i polega na obowiązku uzyskania certyfikatu, będącego faktycznie upoważnieniem do prowadzenia określonej działalności, zaś jego wprowadzenie jest realizacją wymagań unijnych. Przepisy un(...)
»