Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Plaga gadulstwa(...)

Paweł Chudziński prezes Aquanet, Poznań Pośród różnych plag, które w swoim czasie dręczyły Egipt, nie było mowy o jednej, która ewidentnie nęka Rzeczpospolitą. Być może w innych krajach też ma miejsce, ale to mnie specjalnie nie wzrusza. Plaga ta jest w naszej ojczyźnie powszechna. Nie będę jednak skupiał się na rozmaitych organizacjach, które są nią dotknięte, a jedynie postaram się opisać to, co mnie najbardziej denerwuje. A mianowicie, że ta plaga niszczy firmy – w t(...)
»

Kto jest właścicielem nie(...)

Odpowiedź na postawione w tytule pytanie wydaje się prosta. Jednak właściciel nieruchomości, postrzegany z punktu widzenia przepisów publicznoprawnych, dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, z pewnością nie jest podmiotem tożsamym z właścicielem w sensie cywilistycznym. Przesądza o tym art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. poz. 391, z późn. zm. – u.c.p.g.). Dodatkowo z art. 2 ust. 3 tej usta(...)
»