Wszystkie artykuły w kategorii: "Reportaż"

Polecane artykuły:

Kropla świata(...)

Plany transferu wody w Iranie Iran zajmuje powierzchnię 1 648 tys. km2, co stanowi 1,2% powierzchni kuli ziemskiej. Kraj położony jest w suchej i półsuchej strefie klimatycznej, a średnia wielkość opadów rocznych to ok. 250 mm, co stanowi ok. 34% średniej rocznej opadów w Azji. Zasoby wody powstałe w wyniku opadów atmosferycznych rozkładają się nierównomierne. Jedynie na 1% powierzchni kraju odnotowuje się rocznie ponad 1(...)
»

Ulubieńcy UOKiK-u. Część (...)

Pogląd Urzędu dotyczący zakresu inwestycji, które w związku z przyłączaniem nieruchomości do sieci obciążają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, ewoluował, aby nabrać ostatecznie kształtu całkowicie sprzecznego z treścią i celem ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Stanowisko UOKiK-u w dużym uproszczeniu sprowadza się do przyjęcia, iż wszystkie odcinki przewodów poza granicami nieruchomości odbiorców usług są sieciami odp(...)
»