Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Ważniejsze propozycje now(...)

Na witrynie internetowej Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” pojawił się projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków datowany na 13 grudnia 2003 r. Uwagi i wnioski dotyczące obowiązującej ustawy można znaleźć w materiałach z konferencji nt. problemów związanych z wdrażaniem ustawy, zorganizowanej przez PZITS w Warszawie w grudniu 2003 r. Mam nadzieję, że w procesie legislacyjnym wszystkie one będą rozważone. (...)
»

ISO dla Koszalina(...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie podejmuje różnorodne działania, aby świadczone przez nie usługi miały najwyższy poziom. Oprócz prac związanych ze stałą modernizacją i rozbudową firmy – zwłaszcza Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie i ze stosowaniem coraz lepszych technologii w firmie z powodzeniem zakończono starania o uzyskanie certyfikatów zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO 14001. (...)
»