Wszystkie artykuły w kategorii: "Listy do redakcji"

Polecane artykuły:

Wokół odpadów(...)

„Piłki za puszki” To projekt, którego ideą jest połączenie dwóch ważnych aspektów zrównoważonego rozwoju społeczeństwa: aktywności fizycznej i ochrony zasobów naturalnych. Wystarczy przynieść na obiekt sportowy (oznaczony tablicą informacyjną) puste puszki po napojach i wrzucić je do odpowiedniego pojemnika. Pieniądze ze sprzedaży puszek są przeznaczane na zakup piłek do wybranej dyscypliny. Dotychczas przekazano ich 80. Projekt został zainicjowany w 2011 r. przez F(...)
»

Cena cenie nierówna(...)

Zasady ustalania cen za odbiór i oczyszczanie niektórych rodzajów ścieków komunalnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie zostały odrębnie określone w aktach prawnych. Jak więc powinno się ustalać stawki? Przepisy prawa nie precyzują sposobu określania wysokości cen za odbiór i oczyszczanie wymieszanych ścieków bytowych, przemysłowych i opadowych, dostarczanych przez inne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub sąsiednią gminę. Chodzi o przyp(...)
»