Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Usuwania drzew lub krzewó(...)

  Drzewa i krzewy rosnące w pasie drogowym pełnią bardzo zróżnicowane funkcje, poczynając od typowo estetycznych, po sanitarno-izolacyjne, kiedy to stanowią naturalną barierę w eksploatacji dróg.   Niestety, jako obiekty długowieczne oraz bardzo plastyczne niekiedy zaczynają kolidować z urządzeniami infrastruktury drogowej albo ich modernizacją. W wielu przypadkach skutkuje to koniecznością usunięcia drzew lub krzewów st(...)
»

Eksploatacja i serwisowan(...)

Ścieki powstające w wyniku działalności bytowej i produkcyjnej człowieka coraz częściej odprowadzane są do oczyszczalni przydomowych, zwanych tez indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków. Technologia wykorzystywana do oczyszczania ścieków ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia środowiska, gdyż wody oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane są następnie do odbiorników, czyli do gleby, ewentualnie do wód płynących i stojących. Im bardziej dopracowana, skuteczna i (...)
»