Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół nowego systemu(...)

Zmiana systemu gospodarki odpadami w naszym kraju, spowodowana nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wciąż budzi wiele obaw i wątpliwości nie tylko przedsiębiorców działających w branży odpadowej, ale także przedstawicieli samorządów. Zarówno ustawa, jak i akty normatywne z niej wynikające są tematami ożywionych dyskusji i rozmów. Nikogo nie dziwi więc fakt, że problemy te stały się przyczynkiem do organizacji wielu szkoleń i konferencj(...)
»

Absorpcja środków PROW 20(...)

Artykuł omawia absorpcję środków PROW jako stymulację porządkowania gospodarki wodno-ściekowej obszarów wiejskich. W Unii Europejskiej gospodarka wodno-ściekowa oraz poziom infrastruktury technicznej, w tym wodociągowo-kanalizacyjnej, stanowią główne przedmioty zainteresowania wspólnotowej polityki w zakresie ochrony środowiska1-2. Instrumenty rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem środków UE w postaci programów operacyjnych w ramach(...)
»