Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

IFLA EUROPE w Lizbonie(...)

„Archetypy krajobrazowe. Lekcja na przyszłość.” Pod takim hasłem pod koniec października odbył się zjazd International Federation of Landscape Architects European Region (IFLA EU) w Lizbonie. W spotkaniu wzięło udział 34 przedstawicieli krajów należących do regionu europejskiego, w tym Polski. Obrady miały formę otwartą. Gości powitali Miguel Braul Reis – prezydent Stowarzyszenia Portugalskich Architektów Krajobrazu APAP, Jose Sa Fernandes – wiceprezydent miasta Li(...)
»

Stowarzyszeni dla środowi(...)

Z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej przygotowaliśmy charakterystykę kilku spośród najważniejszych organizacji działających w Europie i na świecie, zajmujących się różnymi sektorami gospodarki związanymi z szeroko pojętą ochroną środowiska. Chcemy w ten sposób rozpocząć przekazywanie informacji nt. izb i stowarzyszeń branżowych działających przede wszystkim na terenie Unii Europejskiej. Jako kraj należący już do jej struktur będziemy zapewne z wieloma z nich współpracować jeszcze ściś(...)
»