Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

W tym roku tylko zima objawiła się w swojej pięknej biało-mroźne krasie. Oto Senat przyjął 22 stycznia br. ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Czy nowela ustawy wniesie lub zmieni polski system gospodarki odpadami? Czy wspomoże zmniejszenie skali szarej strefy w branży? Jak podaje Ministerstwo Środowiska: Nowelizacja ustawy daje uprawnienia organom właściwym (marszałkowi województwa lub regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska) do zamykania z(...)
»

Gospodarka odpadami dla S(...)

Na stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami powinni mieć wpływ zarówno Urząd Miasta, jak i mieszkańcy Szczecina. Całościowy system zawierałby kilka elementów, m.in. budzący największe emocje oraz liczne dyskusje – zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych (ZTUOK). Nie jest on jednak jedyną potrzebną instalacją ani lekiem na całe odpadowe zło. Przede wszystkim edukacja System gospodarki odpadami zakłada z(...)
»