Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Podążamy za zmianami rynk(...)

Sławomir Michalak prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Jaką pozycję spółka zajmuje na rynku w Warszawie? Jakie zmiany zaszły w MPO w ostatnich latach? MPO w Warszawie działa na stołecznym rynku od ponad 80 lat. To firma z tradycjami i doskonałą znajomością specyfiki lokalnej branży. Mimo otwarcia rynku i pojawienia się prywatnych firm z zagranicznym kapitałem warszawskie MPO utrzymało pozycję lidera w zakresie od(...)
»

Kontrakt menedżerski - op(...)

Zgodnie z przepisami Ustawy z 9 czerwca 2016 r. o kształtowaniu wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (DzU z 2016 r. poz. 1202), z członkami organu zarządzającego spółka komunalna zawiera na czas pełnienia funkcji umowę cywilnoprawną – kontrakt menedżerski. Pojawia się zatem pytanie o kwalifikację na gruncie podatku od towarów i usług (VAT) świadczenia realizowanego na podstawie takiej umowy. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy, podmiot upr(...)
»