Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polska nie ma czasu(...)

Z Czesławem Śleziakiem, ministrem środowiska rozmawia Wojciech Dutka Czy rzeczywiście jest nowy pomysł na pozyskanie pieniędzy? Aby wywiązać się z naszych zobowiązań integracyjnych potrzebne są olbrzymie środki – szacuje się, że około 40 mld euro. Nie mając w tym zakresie precyzyjnej wiedzy, poleciłem przygotowanie weryfikacji i uściślenie tej kwoty. Jestem przekonany, że dotychczasowe wy-liczenia się potwierdzą. Wtedy pojawi się bezdyskusyjny problem, k(...)
»

Wrocławskie badania odpad(...)

Odpady komunalne mają specyficzny charakter, zmieniający się w zależności od rodzaju zabudowy, nasycenia terenu obiektami usługowymi i innymi obiektami niemieszkalnymi oraz wyposażenia technicznego i sanitarnego budynków (szczególnie sposobu ogrzewania). Znaczny wpływ na zróżnicowanie składu tych odpadów mają ponadto poziom życia mieszkańców, selektywna zbiórka surowców wtórnych, przydomowe kompostowanie i pora roku. Ze składem materiałowym odpadów wiążą się bezpośrednio ich właś(...)
»