III edycja konkursu dla gmin

wydany w Czysta Energia – 2008-11
  DRUKUJ
Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) już po raz trzeci zaprasza samorządy z całej Polski do wzięcia udziału w „Konkursie na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce”.

Konkurs dotyczy oszczędności w zużyciu energii w budynkach użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy, oraz wszelkich przedsięwzięć energooszczędnych na rzecz społeczności lokalnej (np. oświetlenie uliczne, modernizacja systemu ciepłowniczego).

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

W gminach istnieje wiele potencjalnych możliwości racjonalizacji gospodarki energetycznej i tym samym zmniejszenia zużycia energii. Aby promować działania w zakresie racjonalnego gospodarowania energią na szczeblu gminy, KAPE we współpracy z ministrem gospodarki, ministrem środowiska, prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Związkiem Miast Polskich (patroni honorowi) oraz ROCKWOOL Polska (główny partner), organizuje trzecią już edycję „Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce”. Patronatem medialnym objęły go miesięczniki: „Przegląd Komunalny”, „Czysta Energia” oraz „Gmina”.

III edycja Konkursu dotyczy uzyskanych oszczędności zużycia energii w 2008 r. w stosunku do dwóch poprzednich lat kalendarzowych. Jury Konkursu ocenia rzeczywiste efekty przeprowadzonych działań energooszczędnych w gminie.

Zwycięskie gminy otrzymują nagrodę rzeczową oraz pieniężną w każdej z trzech kategorii:

  • gmina o liczbie ludności do 30 000 mieszkańców,
  • gmina o liczbie ludności od 30 001 do 100 000 mieszkańców,
  • gmina o liczbie ludności powyżej 100 000 mieszkańców.

Ponadto firma Rockwool – główny partner Konkursu – przyzna nagrodę specjalną dla wybranej gminy, która w zgłoszonych budynkach przeprowadzała termomodernizację z ociepleniem.

W poprzedniej edycji Konkursu nagrody podczas uroczystej Gali 20 kwietnia 2007 r. odebrało pięć gmin: Dobra Szczecińska i Drawsko Pomorskie (I kategoria), Ostrowiec Świętokrzyski (II kategoria), Rzeszów (III kategoria i nagroda specjalna Velux) i Bolesławiec (nagroda specjalna prezesa URE).

Zgodnie z regulaminem Konkurs jest skierowany do samorządów z terenu całej Polski. Mogą w nim wziąć udział: gminy miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Gminy zainteresowane udziałem w Konkursie powinny przesłać do sekretariatu Konkursu wypełnioną kartę uczestnictwa, która stanowi podstawę do dalszych kroków, tj. wypełnienia karty zgłoszeniowej i przygotowania kompletu niezbędnych dokumentów potwierdzających uzyskane oszczędności.

Ostateczny termin składania kart uczestnictwa mija 8 stycznia 2009 r. Karty zgłoszeniowe przyjmowane będą do 13 lutego 2009 r.

Zapraszamy wszystkie gminy do wzięcia udziału w Konkursie. Informacje o regulaminie Konkursu, dokumenty zgłoszeniowe oraz inne informacje związane z przebiegiem Konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.kape.gov.pl.

(mo)
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus