Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Projektowanie dla recykli(...)

Projektowanie dla środowiska różnie się określa: jako design for environment (DfE), ecodesign, ecological design, environmental design, sustainable product design, green design i life cycle design. Zagadnienie to skupia się na aspektach środowiskowych wyrobów i kładzie nacisk na analizowanie problemów z perspektywy całego cyklu życia. Istnieją pewne „złote” zasady, którymi powinni kierować się ekoprojektanci, ale kluczowym elementem jest zawsze recykling. Wyroby muszą(...)
»

Od redaktora(...)

Wezbrania wód i powodzie są zjawiskami ściśle uwarunkowanymi pogodą i klimatem danego obszaru, rzeźbą terenu i wieloma innymi, lokalnie występującymi czynnikami. Pojawiające się gwałtowne wezbrania wód są na ogół wynikiem szczególnie niesprzyjających warunków meteorologicznych, trafiających na podobnie niekorzystny układ stosunków retencyjnych dorzecza. Niestety, człowiek ma bardzo ograniczone możliwości przeciwdziałania tym zjawiskom, bowiem nie potr(...)
»