Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ustabilizować gospodarkę (...)

Ustawa o zamówieniach publicznych (DzU z 2002 r. nr 72, poz. 664 z późn. zm.) obliguje ogłaszających przetargi do zawierania umów na maksymalny okres trzech lat. Z pewnością jest to zasada słuszna, w przypadku dokonywania zakupów czy usług nie związanych z bieżącym i nieprzerwanym obowiązkiem ich świadczenia. Ułomność tej zasady ujawnia się jednak w przypadku przeprowadzania przetargów na świadczenie prac o charakterze użyteczności publicznej. Najlepszym tego przykładem mogą by(...)
»

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Innowacyjne rozwiązania na Sądecczyźnie Blisko 14,7 mln zł brutto pochłonie budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Wielogłowach w gm. Chełmiec (woj. małopolskie). Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu na realizację inwestycji pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obiekt będzie obsługiwał osiem miejscowości gmin: Wielogłowy, Wielopole, Dąbrowę, Ubiad a także, dzięki przewiertowi pod(...)
»