Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kolejna edycja – no(...)

VI edycja Konkursu o Puchar Recyklingu „Przeglądu Komunalnego” W 1999 r. w redakcji „Przeglądu Komunalnego” zrodziła się idea konkursu, promującego selektywną zbiórkę stłuczki szklanej. Współtwórcą pierwszej edycji tego przedsięwzięcia była firma Recykling Centrum. Po sukcesie Konkursu o Szklaną Statuetkę zapadła decyzja o rozszerzeniu naszych działań. Już w 2000 r. obok II edycji Konkursu o Szklaną Statuetkę zorganizowany został także Konkurs o Srebrną Pu(...)
»

Wielomateriałowy problem(...)

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm 16 grudnia 2004 r. nowelizacją ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z ustawy wykreślono obowiązek odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych. Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek takie opakowania będą mogli rozliczać się ze składnika w nich dominującego, czyli papieru lub tworzyw sztucznych. Zapytaliśmy o ocenę tej zmiany wprowadzonej do ustawy. (...)
»