Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sita i mikrosita w techno(...)

Urządzenia, w których tak jak w kratach wykorzystuje się również proces cedzenia, stanowią sita i mikrosita. Są one coraz częściej wykorzystywane w polskich oczyszczalniach ścieków. Dawniej w Polsce stosowano je głównie w liniach produkcyjnych zakładów przemysłowych, np. cukrowniach. Następnie zaczęto stosować je w oczyszczalniach, głównie w zakładach przemysłowych do podczyszczania ścieków przemysłu: mięsnego, owocowo-warzywnego i ziemniaczanego czy do podczyszczania gnojowicy. (...)
»

Odzysk odpadów wielkogaba(...)

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i dyrektywami Unii Europejskiej należy dążyć do ograniczania składowania odpadów na składowiskach. Odpady wielkogabarytowe stanowią niewielki procent (ok. 5-8%) w ogólnej masie odpadów komunalnych. Jednakże ze względu na swoją dużą masę zajmują znaczną powierzchnię na składowiskach, gdzie są zazwyczaj kierowane. Konieczne jest zatem zmniejszenie ich objętości.Do grupy odpadów wielkogabarytowych, które trafiają do strumienia odpadów(...)
»