Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gmina Gierałtowice zakońc(...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Przyszowicach zakończyło realizację projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice”. Uroczystość wieńcząca inwestycję odbyła się 9 marca br. na terenie oczyszczalni ścieków w Przyszowicach. Jest to pierwszy projekt budowlany na taką skalę w gm. Gierałtowice. W ciągu pięciu lat w sołectwach Gierałtowice, Chudów, Przyszowice i Paniówki zbudowano ok. 88 km kolek(...)
»

Krzewy żywopłotowe (...)

    Żywopłoty w przestrzeni miejskiej powinny odgrywać znaczącą rolę. Zielone ściany różnej wysokości mogą być efektownym elementem dekoracyjnym, pełniąc przy tym istotne funkcje i wpływając na samopoczucie mieszkańców miast.   Prezentują się znakomicie właściwie w każdym miejscu. Można je wykorzystywać zarówno w sąsiedztwie obiektów zabytkowych, jak i w nowoczesnych założeniach. Do wybo(...)
»