Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Produkcja pelet z odpadów(...)

W rolnictwie światowym i przetwórstwie rolno-spożywczym każdego roku powstaje ogromna ilość odpadów. Zazwyczaj taka biomasa, gdy nie nadaje się do zastosowania jako pasza, jest albo spalana, albo kompostowana lub deponowana na składowiskach odpadów. Słoma, plewy, różnego rodzaju łuski i łupiny oraz biomasa z dedykowanych upraw energetycznych stanowi 50 mld ton metrycznych w skali roku1. W przypadku składowania czy też kompostowania w otw(...)
»

Abyśmy zdrowi byli(...)

Początek każdego roku obok podsumowań jest także czasem składanych sobie powszechnie życzeń. U progu 2004 r. niewątpliwie najczęściej składanym życzeniem było życzenie zdrowia. Wynika to zapewne z naszej tradycji, która to nakazuje nam jednym tchem wypowiedzieć, nawet bez względu na szczerość i głębię życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Rok bieżący zdecydowanie pogłębił te życzenia, zwłaszcza te dotyczące zdrowia. Otóż funkcjonująca przez trzy kwartały 2003 r. nowa instytucja za(...)
»