Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpowiedzialność w postęp(...)

Odpowiedzialność związana z postępowaniem z osadami ściekowymi regulowana jest przez ustawy i kodeksy. Sprawca czynu zabronionego może zostać ukarany karą pozbawienia wolności nawet do lat 12 lat. Do ogólnych regulacji związanych z postępowaniem z odpadami, dotyczących również osadów ściekowych, zaliczyć trzeba przepisy o odpowiedzialności. Są przepisy o ogólnym charakterze, określające zasady generalnej odpowiedzialności (każdego posiadacza odpadów, w tym wytw(...)
»

Wydarzenia(...)

Wydarzenia O chryzantemach w Poznaniu (pod naszym patronatem) Po czteroletniej przerwie prof. dr hab. Tadeusz Baranowski, w dniach od 15 do 16 listopada br. miłośników i producentów chryzantem zapraszamy na konferencję pt. „Co nowego w chryzantemach”, podczas której przedstawimy aktualne zagadnienia związane z ochroną licencyjną, nawożeniem, technologią uprawy, zastosowaniem retardantów, ochroną przed chorobami i szkodnikami, wyposażeniem (...)
»