Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Pożądana korekta(...)

Wskazując na konieczność efektywnego wykorzystania istniejących w kraju instalacji do przetwarzania odpadów, Rada Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, w stanowisku adresowanym do Ministerstwa Środowiska, zgłosiła wniosek o uwzględnienie zakładów produkcji paliw alternatywnych w definicji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Propozycja PIGO zmierza do tego, aby art. 35 ust. 6 projektu ustawy o odpadach (w wersji z 5 stycznia br.), nadać nast(...)
»

Targowy progres(...)

Targi, które trzy lata temu debiutowały jako impreza dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, poszerzyły swój zasięg tematyczny. Tegoroczna edycja zgromadziła pod jednym dachem reprezentantów sektorów: wod-kan i gospodarki odpadami, a także specjalistów z zakresu budownictwa hydroinżynieryjnego oraz technik laboratoryjnych. W centrum wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu w dniach 13-14 października równocześnie odbyły się Targi Urządz(...)
»