Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Infrastrukturalne bariery(...)

  Przedsiębiorcy, chcąc realizować inwestycje liniowe, do których zaliczamy m.in. budowę dróg, linii kolejowych, gazociągów oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, muszą się liczyć z wieloma barierami. Inwestorzy skarżą się m.in. na niespójność i luki prawne, skomplikowane procedury administracyjne dotyczące lokalizacji inwestycji, a także nakładanie się kompetencji poszczególnych organów państwowych. Infrastruk(...)
»

Sąd kontra polityka trans(...)

Tak jak na Zachodzie, polskie miasta muszą prowadzić wszelkimi możliwymi sposobami racjonalną politykę transportową, ograniczającą ruch samochodowy. Zakwestionowanie w październiku ub.r. przez Naczelny Sąd Administracyjny zasady przyznawania abonamentów postojowych w Krakowie jest więc niebezpiecznym precedensem. Uchwałę dotyczącą strefy płatnego parkowania, przyjętą przez Radę Miasta Krakowa w 2011 r., zaskarżył do Wojewódzkiego Są(...)
»