Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Teraźniejszość i przyszło(...)

Poznań to jedno z najbardziej zielonych miast Polski, z charakterystyczną koncepcją klinowo-pierścieniowego systemu zieleni. Podzielony na parki zabytkowe oraz osiedlowe bądź rejonowe założenia pełne wywołuje pozytywne wrażenia nie tylko na mieszkańcach, ale i turystach. Przez dziesięciolecia Poznań uchodził za jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce. Jego tereny zieleni to ok. 70 km2,co stanowi ponad 27% obszaru miasta. Wśród tych obiektów ważn(...)
»

W Krajowej Izbie Gospod(...)

Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie jest największą spośród wszystkich działających w Polsce instytucji samorządu gospodarczego. Ma najliczniejszą bazę członkowską, najbardziej rozbudowane kontakty i najszerszy obszar aktywności. Swoje funkcje realizuje za pośrednictwem 15 Komitetów, na czele których stoją znani w poszczególnych dziedzinach gospodarki praktycy. Komitety spełniają funkcję doradczą w stosunku do Prezydium KIG oraz integracyjną, skupiającą środowiska gospo(...)
»