Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Systemy zarządzania i eks(...)

W Gdańsku ścieki sanitarne i wody opadowe płyną odrębnymi przewodami kanalizacyjnymi. Rozdzielczy system kanalizacji powstał na przełomie XIX i XX wieku. Właścicielem komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, którymi odprowadzane są wody opadowe, jest gmina miasta Gdańsk. Nałożony Ustawą z 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie odprowadzania wód deszczowych jest realizowany w Gdańsku w ten sposób, że obowiązki w zakresie b(...)
»

Rośliny przy fontannach(...)

Tam, gdzie znajdują się fontanny, zawsze chętnie gromadzą się ludzie, bez względu na to, czy jest to monumentalny obiekt, czy niewielki pióropusz wody nad stawem. Szum spadających kropli i dobrze nawilżone powietrze przyciągają przechodniów, spragnionych chwili wypoczynku wśród wody i roślinności. Głównym atrybutem fontanny jest jej spiętrzona i efektownie opadająca woda. To, czy powstaje wysoki słup, pióropusz czy gejzer, jest sprawą estety(...)
»