Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Analiza stanu sieci ciepł(...)

Zastosowanie techniki termograficznej z powietrza Dzięki technice zdjęć termograficznych wykonywanych z powietrza można przeprowadzić całopowierzchniową ocenę sieci ciepłowniczych oraz zinwentaryzować i rozróżnić jej słabe punkty. Metoda ta może być podstawą do obszernej analizy stanu oraz do rentowniejszego planowania remontów i przeglądów. Know-how w zakresie badań odległościowych dokonywanych z powietrza przy użyciu techniki podczerwieni firma Scandat(...)
»

Trzeba walczyć o przetrwa(...)

Szefowie zakładów zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z niepokojem patrzą w przyszłość. Nowe przepisy raczej nie motywują do inwestowania w rozwój firm. Zamiast tego prezesi muszą się martwić, jak przetrwać na trudnym, „śmieciowym” rynku. Wystartowała tzw. rewolucja śmieciowa. Od 1 lipca br. to gmina lub związek gmin decydują, kto będzie odbierał odpady od mieszkańców i zawoził je do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunaln(...)
»