Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mniejsze wsparcie unijne (...)

Od 1 lipca br. większość inwestycji w sektorze ciepłowniczym, których celem jest dostosowanie się do wymogów UE, będzie pozbawiona możliwości dofinansowania z tzw. pomocy regionalnej. To poważne zagrożenie dla polskiej gospodarki. Komisja Europejska 9 kwietnia br. przyjęła wytyczne w sprawie pomocy publicznej dla energetyki i ochrony środowiska, w wyniku których branża nie będzie miała możliwości otrzymania dofinansowania z Unii Europejskie(...)
»

Podstawy technologiczne g(...)

Gospodarka odpadami komunalnymi (GOK) należy do kluczowych zagadnień inżynierii środowiska. Pomimo podejmowanych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym działań o charakterze prawnym, organizacyjnym, edukacyjnym oraz inwestycyjno-eksploatacyjnym, często nie była ona jednak realizowana w Polsce zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i zasadą zrównoważonego rozwoju. Tymczasem prawo krajowe, w tym ustawa o odpadach oraz zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gm(...)
»