Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polska rezerwa emisji CO2(...)

Protokół z Kioto zobowiązuje Polskę do redukcji emisji gazów cieplarnianych (z ang. Greenhouse Gases – GHG) o 6% w 2012 r. w stosunku do 1988 r. Oznacza to, że limit emisji na 2012 r. wynosi 531,3 mln t CO2e. Sposób rozliczeń W celu łatwiejszego rozliczenia zobowiązań określonych w Protokole, każdy z krajów rozwiniętych, (...)
»

Koszyki technologiczne ws(...)

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o OZE to teraz najważniejszy dokument, od którego zależy przyszłość energii ze źródeł odnawialnych. Rozporządzenie określi ilość i wartość energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego uruchamianego w przyszłym roku. Pierwsza w Polsce symulacja aukcji pokazała jednak, że cały system nie jest wolny od wad, a scenariusz niezrealizowania celów dla OZE założonych na 2020 r. wciąż jest realnym zagrożeniem. Do testowej symulacji zorganizowanej przez (...)
»