Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Majówka spod znaku Wod-Ka(...)

Przedstawiciele przedsiębiorstw wod-kan oraz firm branżowych zaczynają odliczać dni, bowiem wielkimi krokami zbliża się do nich największa tematyczna impreza – Targi Wod-Kan w Bydgoszczy. Nie zawiodą się ani zwiedzający spragnieni nowości, ani ci, którzy łakną wiedzy z tej dziedziny. Nie zabraknie bowiem nowych produktów na stoiskach ani oprawy seminaryjnej Targów. Honorowy patronat nad Targami Wod-Kan, które odbędą się w dniach 17-19 maja, objęło Ministerstwo Środowiska. W(...)
»

Pod lupą Agencji(...)

„Gospodarka odpadami komunalnymi – przegląd dorobku 32 państw europejskich” – tak można przetłumaczyć tytuł raportu Europejskiej Agencji Środowiska (ang. European Environmental Agency – EEA), który został opublikowany na stronie Agencji w marcu br. (tytuł oryginalny „Managing municipal solid waste – a review of achievements in 32 European countries”). W sprawozdaniu tym przedstawiono wyniki przeprowadzonej przez EEA analizy stanu gospodarki stałymi odpadami komunalnymi w 27 państwach członkow(...)
»