Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Architekt(ura) krajobrazu(...)

W obliczu poważnego zagrożenia, jakim są zmiany klimatu, ludzie nie pozostają obojętni. Powstają rozmaite programy międzynarodowe i krajowe, których celem jest zmniejszenie niekorzystnego wpływu naszych działań na klimat kuli ziemskiej. W programy te powinni włączyć się architekci krajobrazu, trudniący się kształtowaniem krajobrazu. Zostało dowiedzione naukowo, że katastrofy naturalne mają ścisły związek ze zmianami klimatycznymi. Ustalenia badawcze przedstawione w (...)
»

Komu i ile euro? - wstępn(...)

Na liście inwestycji ekologicznych, przewidzianych do dofinansowania z Funduszu Spójności UE w Polsce w latach 2004-2006, widnieje 89 pozycji. 70 z nich to inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową (w tym 10 w budowę zbiorników wodnych), 16 – gospodarowanie odpadami i 3 - na rzecz poprawy jakości powietrza. Jak dobrze pójdzie beneficjenci tego funduszu wykorzystają 1,864 mld euro a więc dokładnie tyle, ile Unia zobowiązała się Polsce wypłacić. Oczywiście pod warunkiem, że w 2004 r. stanie(...)
»