Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zamiast podsumowania(...)

Pełen wyzwań 2014 r. za nami. Jaki był to okres z perspektyw sektora biopaliw? Można by rzec, że (jak zwykle) trudny. Nastąpiło wiele istotnych legislacyjnych zmian determinujących funkcjonowanie branży, a na szczególne uznanie zasługuje finalizacja procesu implementacji unijnych dyrektyw RED (w sprawie promowania stosowania energii odnawialnej) i FQD (w sprawie jakości paliw). Co prawda nie obyło się bez opóźnień, niemniej ten etap mamy wreszcie za sobą. Nowelizacją ustawy o biokomponentach (...)
»

Decyzje w zakresie gospod(...)

12 marca 2010 r. weszła w życie Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 28, poz. 145), zwana dalej ustawą „zmieniającą”. Wprowadza ona zmiany dotyczące m.in. decyzji w zakresie gospodarki odpadami. Dokonano zmiany nazw decyzji dotyczących gospodarowania odpadami z „zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie” odpowiednio zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów na(...)
»