Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W poszukiwaniu porozumien(...)

Dobra komunikacja, konsultacje społeczne oraz procesy dialogu społecznego to efektywne metody zapobiegania i rozwiązywania konfliktów, które rodzą się podczas poszukiwania lub eksploatacji gazu łupkowego. Społeczności z terenów, na których są lub będą realizowane prace poszukiwawcze oraz wydobywcze gazu z łupków, chcą mieć wpływ na to, co dzieje się wokół nich, szczególnie zaś zależy im na poczuciu bezpieczeństwa. Istotne d(...)
»

Punkt krytyczny(...)

Ocieplenie klimatu postępuje coraz szybciej, a stężenie dwutlenku węgla w atmosferze wzrasta. Przez  650 tys. lat wynosiło ono co najwyżej 280 ppm, ale od początku rewolucji przemysłowej (tj. od połowy XVIII w.) rośnie nieustannie i obecnie osiągnęło poziom 380 ppm. Trzeba jednak brać pod uwagę wszystkie gazy powodujące efekt cieplarniany (GHG). W tym przypadku ich sumaryczne stężenie wraz z CO2 wynosi 430 ppm(...)
»