Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zmiany w Prawie wodnym – (...)

Pierwsza część artykułu dotyczy zmian w ustawie Prawo wodne spowodowanych  transpozycją wymagań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Natomiast w kolejnym wydaniu miesięcznika znajdą się informacje odnośnie modyfikacji spowodowanych wdrożeniem przepisów dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodzio(...)
»

Informacje z zagranicy(...)

UE energetycznie bezpieczna Współpraca między krajami Unii Europejskiej wzmocni jej pozycję w negocjacjach z międzynarodowymi dostawcami energii.UE coraz bardziej uzależnia się od importowanej energii. Potrzebna jest zatem strategia, która pozwoli promować interesy energetyczne Unii w skali międzynarodowej. Z powodu rywalizacji o dostawy ropy, gazu i węgla z zagranicy oraz zakłóceń w dostawach, ceny energii rosną i stają się nieprzewidywalne.W związku z t(...)
»