Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przyjazna komercja w Lubi(...)

Celem projektu dotyczącego zagospodarowania terenu przy galerii „Cuprum Arena” w Lubinie było utworzenie przestrzeni stanowiącej coś więcej niż tylko otoczenie obiektu handlowego. Teren ten miałby przede wszystkim stać się nowym centrum Lubina i przejąć rolę samego rynku miejskiego. W ten sposób obszar ten spełniałby funkcję centrotwórczą, skupiał wokół siebie mieszkańców i zapraszał przyjezdnych. Podejmując wyzwanie projektowe, starano się, aby plano(...)
»

Raport zamknięcia(...)

UOKiK nie zdążył. Nowela ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została przeforsowana w iście kowbojskim stylu. Jak zauważyła Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes Urzędu, raport UOKiK-u pt. „Konkurencja na polskim rynku usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych” to „raport zamknięcia”. Ale właśnie jako lustro dotychczasowego stanu pozwoli ocenić rozwiązania przyjęte wbrew woli tej instytucji i wielu ekspertów. W oparciu o(...)
»