Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oczyszczanie ścieków komu(...)

1 stycznia weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU Nr 212, poz. 1799). Wraz z przepisami ustawy – Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. określa ono, m.in., obowiązki w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych. Kluczowe znaczenie posiadają przepisy określające wymagania, jakim powinn(...)
»

Cięcia pielęgnacyjne i fo(...)

Jednym z najpopularniejszych zabiegów związanych z pielęgnowaniem drzew i krzewów jest cięcie. Jego efekty są widoczne natychmiast, a skutki, niestety, bywają opłakane. Wiosna to czas, w którym można zaobserwować szczególnie dużo przypadków zarówno prawidłowej, jak i wątpliwej troski o rośliny drzewiaste. Na wszystkich niemal osiedlach odbywa się niezrozumiałe współzawodnictwo m(...)
»