Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Szkolne Centrum Recykling(...)

Współpraca to zdolność współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów. W konkursie „Współpraca kluczem do ochrony środowiska – szkolne centrum recyklingu”, organizowanym na terenie woj. świętokrzyskiego przez Fundację Odzyskaj Środowisko, w ramach projektu „Szkolne Centrum Recyklingu”, to właśnie współpraca miała kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu, jakim było zwiększenie świadomości ekologicznej i zebranie jak największe(...)
»

Modernizacja stacji uzdat(...)

Ludność gminy Rokietnica jest zaopatrywana w wodę z trzech stacji uzdatniania wody (SUW): w Mrowinie, Napachaniu i Żydowie oraz z Wodociągu Poznańskiego z Kiekrza. Technologia uzdatniania wód podziemnych w Wielkopolsce na ogół nie jest skomplikowana. Komplikacje pojawiają się, gdy w wodzie występują większe ilości żelaza (> 3,5 mg Fe/dm3) i manganu (> 0,2 mg Mn/dm3) oraz domieszek, w tym przede wszystkim azotu amonowego (w ilości > 1,5 mg N/dm3) lub związków o(...)
»