Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opakowania substancji che(...)

Przy prawidłowo prowadzonej gospodarce materiałowej zakupione substancje powinny zostać całkowicie wykorzystane. Tak więc jednym z podstawowych odpadów powstających w związku ze stosowaniem odczynników chemicznych czy to do celów badawczych, czy dydaktycznych, czy też produkcyjnych, są zużyte opakowania bardzo często wykazujące cechy odpadu niebezpiecznego. Wiąże się to z określonymi problemami i obowiązkami, a dobra znajomość przepisów oraz zasad postępowania może w znacznym stopniu przyczyn(...)
»

Biogaz – kierunki i dobre(...)

   Paulina Łyko, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie   W Polsce biogaz pochodzi przede wszystkim z odgazowania składowisk odpadów komunalnych oraz z biogazowni zlokalizowanych przy oczyszczalniach ścieków.   Natomiast biogazowni(...)
»