Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W sprawie dróg(...)

Ryszard Grobelny, prezes ZMP, przekazał Elżbiecie Bieńkowskiej, wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju, projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Poprosił też o nadanie mu biegu legislacyjnego oraz przedstawił szkic nowelizacji ustawy o autostradach płatnych i o Krajowym Funduszu Drogowym. Projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych (u.d.p.) ma na celu skorygowanie błędu legislacyjnego, jaki pojawił się w ustawie w wyniku zmiany przyjętej w 200(...)
»

Opakowania biodegradowaln(...)

FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004 Tematyka polimerów biodegradowalnych rozwinęła się w ostatnich latach w związku z narastającym problemem odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Opakowania biodegradowalne należą do wyrobów o krótkim czasie życia, co sprawia, że rokrocznie powstają w tej grupie duże ilości odpadów. Stały postęp w technologiach wytwarzania i przetwórstwa polimerów, a także w dziedzinie projektowania wyrobów sprawia, że opakowa(...)
»