Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Relacja planu do studium (...)

Wymóg zapewnienia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest jedną z podstawowych zasad planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wobec skomplikowanej i sformalizowanej procedury planistycznej jego zapewnienie dotyczy jednak nie tylko samej treści dokumentu, lecz również wymogów proceduralnych. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.(...)
»

Historia zamknięta we wła(...)

Pokrywy kanalizacyjne mogą służyć promocji miast, są nośnikiem informacji, a nierzadko stanowią prawdziwe dzieła sztuki, będące milczącymi świadkami historii. Ich wartość dostrzegają pasjonaci, a coraz częściej także przedsiębiorstwa wod-kan, które, aby ocalić najcenniejsze okazy, przenoszą je do muzeów. Główną funkcją włazów kanalizacyjnych jest ochrona wejścia do kanałów. Pasjonaci opisują je jako drzwi prowadzące do szczególnego, bo podziemnego warsztatu pracy. W(...)
»