Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Czytam „Przegląd Komunaln(...)

W marcu „Przegląd Komunalny” obchodzi jubileusz 25-lecia obecności na rynku wydawniczym czasopism specjalistycznych. Od tego czasu na łamach miesięcznika zostało opublikowanych wiele artykułów na tematy związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, pojawiały się nowe działy, zmieniała się szata graficzna itd. Jubileusz 25-lecia „Przeglądu Komunalnego” stanowi doskonałą okazję do podsumowań, wspomnień i oceny dotychczasowych dokonań. Otworzyliśmy zatem(...)
»

Bezpieczeństwo na drogach(...)

Co roku we wrześniu, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, jak bumerang powraca temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego w bieżącym wydaniu zdecydowaliśmy się na przygotowanie raportu branżowego przedstawiającego stan bezpieczeństwa na drogach w naszym kraju i działania podejmowane dla jego poprawy. Z tekstów przygotowanych do raportu wynika, że od pewnego czasu widoczna jest niewielka poprawa, jednak przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia w tej materii. Mimo ograniczonej powierzchni post(...)
»