Wszystkie artykuły w kategorii: "Reportaż"

Polecane artykuły:

Recycling magnesów neodym(...)

Recykling magnesów neodymowych   Ograniczony dostęp do pierwiastków ziem rzadkich zmusza do szukania sposobów radzenia sobie z tym problemem. Recykling magnesów neodymowych jest jednym z nich.   Magnesów neodymowych wyekstrahowanych z dysków twardych komputerów nie można przetworzyć „wprost”. Pierwszą przeszkodę stanowi powłoka niklowa pokrywająca magnesy, chroniąca przed korozją oraz zabezpieczająca przed wyk(...)
»

Finansowanie inwestycji b(...)

Finansowanie przedsięwzięć proekologicznych obejmuje wydatki bieżące na funkcjonowanie urządzeń ochronnych i służb ochrony środowiska oraz realizację inwestycji związanych z ochroną i rekultywacją środowiska. Przedsięwzięcia ochronne i naprawcze o charakterze inwestycji wymagają większych nakładów finansowych niż zadania bieżące, dlatego możliwości realizacyjne są ograniczone. Do takich przedsięwzięć zaliczamy m.in. inwestycje w ramach energetyki odnawialnej, w tym pr(...)
»