Wszystkie artykuły w kategorii: "Reportaż"

Polecane artykuły:

Wdrożyć strategię wodną(...)

W kontekście obowiązków wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i prawa krajowego należy zharmonizować strategiczne cele gospodarki wodnej z celami rozwoju regionalnego. Wciąż nie wiadomo jednak, jak pogodzić partykularne interesy różnych regionów, powiatów i gmin. Ministerstwo Środowiska pod koniec lata przedłożyło Radzie Ministrów Strategię Gospodarki Wodnej. Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów 13 września 2005 r. Od 1956 r. powstało kilkanaście kompleksowych i pe(...)
»

Nie 6%, lecz 1,5% za OZE (...)

W społeczeństwie wzrasta przekonanie, wzmacniane przez ogólnodostępne media, które z chęcią wykorzystują niekompetentne, a często celowo propagandowe wypowiedzi polityków i lobbystów energetycznych, że podwyżki energii spowodowane są wzrastającym udziałem odnawialnych źródeł energii. Łatwo jest jednak wykazać, że nie ma to nic wspólnego z prawdą. W ubiegłym roku wytworzono ok. 12 milionów MWh energii z OZE, do których konsumenc(...)
»