Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Diagnoza bez recepty(...)

Delegaci ze 192 krajów uczestniczyli w grudniowej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która tym razem odbyła się w Kopenhadze. Jednak negocjacje nad kształtem międzynarodowego porozumienia zakończyły się – w opinii wielu – fiaskiem. Zamiast wiążących, konkretnych deklaracji o redukcji emisji, przyjęto kompromisowy, mało przejrzysty dokument – „Coppenhagen Accord” (CA).(...)
»

Współczesne technologie s(...)

Waldemar Kamrat Technologie skojarzonego wytwarzania energii odgrywają obecnie dość znaczną rolę w lokalnych systemach zaopatrzenia miast w ciepło i energię elektryczną. Istotną zaletą wytwarzania energii w układach skojarzonych jest wysoka efektywność ekonomiczna oraz zdolność do spełniania w większym stopniu rosnących wymagań ochrony środowiska w porównaniu do układów gospodarki rozdzielonej. Zasadnicze znaczenie odgrywa także opłacalność, która jest uzależniona od(...)
»