Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wyszło jak zwykle…(...)

Prezydent RP skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o drogach publicznych. Póki co, wiele wskazuje na to, że wysiłki samorządowców poszły na marne i wszystko zostanie po staremu, czyli dawne drogi krajowe – po wybudowaniu zastępujących je obwodnic lub dróg ekspresowych, przejmowane z mocy prawa przez gminy – pozostaną „młyńskim kamieniem” dla gminnych budżetów, obciążając finanse samorządu czasem ponad ich możliwości. Trudno spekulować, jakie będz(...)
»

Wybrane urządzenia do ret(...)

Gospodarowanie wodą opadową jest bardzo ważnym zagadnieniem zarówno na terenach zurbanizowanych, jak i na terenach o mniejszej ingerencji człowieka. Im bardziej zurbanizowana zlewnia, tym szybsze są spływy powierzchniowe wód opadowych. Wynika to z uszczelnienia zlewni, a co za tym idzie – ze zmniejszenia możliwości retencji wód. Do regulowania wielkości spływu wód opadowych poprzez ich retencję wykorzystuje się nas(...)
»