Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dyrektor wybrany(...)

Zakończyła się czwarta edycja Plebiscytu na Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta. Organizowana była przez: redakcję „Przeglądu Komunalnego” wraz z Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Krajową Izbą Gospodarki Odpadami oraz Polską Izbą Gospodarki Odpadami. Celem tego przedsięwzięcia jest wyłonienie i nagrodzenie osób szczególnie zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, dyrektorów wyróżniających się w swojej pracy i wdrażających zasady nowoczesnej gospo(...)
»

Warunki udzielania zezwol(...)

Ustawa o drogach publicznych (DzU z 1985 nr 14 poz. 60 ze zm.) nałożyła na Radę Ministrów obowiązek określenia warunków udzielania zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczania w pasie drogowym obiektów i urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (art. 40 ust. 16). W związku z tym w styczniu br. opracowany został projekt stosownego rozporządzenia, które ma zmienić dotychczasowe zasady określone rozporządzeniem Rady Ministr(...)
»