Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Stan środowiska w wojewód(...)

Województwo śląskie jest zróżnicowane pod względem fizyczno-geograficznym. Eksploatacja najbogatszej w kraju bazy surowców mineralnych i związana z nią działalność przemysłu oraz urbanizacja są przyczyną zmian środowiska naturalnego. Obecne wskaźniki zanieczyszczeń są przede wszystkim efektem bezwzględnego rozwoju przemysłu w ostatnich dziesięcioleciach. Pomimo stale zmniejszających się zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, będących skutkiem zmian gospodarczych oraz egzekwo(...)
»

Zbieranie odpadów w Toron(...)

Szukanie nowych rozwiązań W związku z wyczerpaniem się, w pewnym sensie, możliwości dalszego rozwoju systemów zbiorczych dla recyklingu surowców wtórnych, wiele miast staje wobec problemu usprawnienia tego systemu. W dalszym ciągu w licznych przypadkach odpady opakowaniowe trafiają do kosza razem z odpadami komunalnymi. Dzieje się to głównie za sprawą niesolidnej postawy obywatelskiej lub wręcz z powodu niepraktycznego ustawienia systemów zbiorczych. W takiej sytu(...)
»