Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Energetyka wiatrowa - kos(...)

Elektrownie wiatrowe są instalacjami bezobsługowymi, co oznacza, że po przyłączeniu do sieci włączają się automaty sterujące, umożliwiające pracę bez udziału człowieka. Trwałość obecnie budowanych jest szacowana na ok. 20 lat, a koszt zainstalowania 1 kWe mocy określa się na ok. 900 USD. Jest to wynik formalnie korzystny wobec elektrowni jądrowych (ok. 1700 USD) i tradycyjnych na paliwo stałe (1100 USD), jednak efekt ekonomiczny tego rozwiązania pogarsza niestety dość długi okres zwrotu ponie(...)
»

Nawadnianie upraw energet(...)

Jednym z problemów technologicznych występujących na składowiskach odpadów są odcieki, które powinny być ujmowane i poddawane unieszkodliwianiu. Jednym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie metod fitoremediacyjnych. Tego rodzaju techniki wykorzystują rośliny do oczyszczenia skażonych wód gruntowych i powierzchniowych, powietrza i gleb (w tym terenów zdegradowanych, np. składowisk odpadów) oraz do usuwania zanieczyszczeń, zawartych w ścieka(...)
»