Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Akademia Zieleń w Mieście(...)

Tym razem Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów swoje drugie spotkanie z cyklu Akademia Zieleni w Mieście zorganizowało 28 września br. w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Tematyka spotkania dotyczyła odbioru jakościowego materiału szkółkarskiego, co w swojej prezentacji przedstawił prof. dr hab. Marek Siewniak. Uczestnicy seminarium, w tym zarówno architekcie krajobrazu, jak i urzędnicy, mogli dowiedzieć się, jak prawidłowo przeprowadzić cięcia(...)
»

Dziś trudny odpad – jutro(...)

Jednym z racjonalnych sposobów zagospoda­rowania podłoża poprodukcyjne­go odpadowej ogrodniczej wełny mineralnej może okazać się wykorzystanie zawartych w niej składników odżyw­czych w produkcji nawozów ciekłych, podłoży mieszanych lub użyźniaczy glebowych. Dzisiejsze uregulowania prawne pozostawiły ten odpad poza ogólną ewidencją, ponieważ producenci warzyw i kwiatów metodą bezglebową nie zostali zobowiązani do sprawozdawania z ilości wykorzystanego surowca i jego (...)
»