Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Gorączka biomasy Tu i ówdzie pojawiają się trzeźwe przestrogi, że osiągnięcie 7,5-procentowego udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych jest w Polsce nierealne. Przyjmując Strategię rozwoju energetyki odnawialnej, nasi parlamentarzyści mieli świadomość, że o wykonaniu tego unijnego zobowiązania w największym stopniu będzie decydować biomasa. Lasy Państwowe dość wcześnie określiły, jakim potencjałem tego surowca dysponują i w jakim tempie mogą go dostarczać. Zasoby wszel(...)
»

Co się dzieje z ruchem ro(...)

Problematyka ruchu rowerowego występującego na drogach różnych kategorii w polskich realiach może być rozpatrywana jedynie w wąskim zakresie. Brakuje bowiem specjalistycznych danych i analiz w tym obszarze. Pewien wyjątek stanowią tu studia prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Szereg wątków dotyczących natężenia ruchu rowerowego na polskich drogach poruszono w poprzednim wydaniu „Przeglądu Komunalnego” (4/2013), skupiając się głów(...)
»