Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Wdrożenie mobilnego syste(...)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie  (MPWiK) eksploatuje najdłuższą w kraju sieć wodociągową (o długości ok. 3200 km) i kanalizacyjną (o długości ok. 3700 km). Każda firma zarządzająca infrastrukturą na tak dużym obszarze musi zbudować wydajny system informowania o aktualnym jej stanie.  Dziś takim standardowym systemem zarządzania informacją o infrastrukturze stały się systemy informacji geograficznej (GIS, ang. Geographic(...)
»

ZOMB – jak wybrać? Cz. II(...)

Pełna kontrola przebiegu procesów kompostowania jest podstawowym warunkiem pozyskania odpowiedniej jakości produktu końcowego. Kompost odpadowy powinien spełniać warunki dla deponowania w kwaterze. Substancje organiczne powinny być zmineralizowane, czyli inertne, a masa materiału charakteryzować się małą (ok. 30%) zawartością wilgoci (czyli taką, która ułatwia jej transportowanie i zagęszczanie na kwaterze składowiska). (...)
»