Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Energia wiatru – ni(...)

Wiatrowe elektrownie nadbrzeżne Wykorzystanie przybrzeżnej energii wiatru jest szybko rozwijającą się, nowoczesną formą produkcji energii1-3. Na terenie USA obszar zainteresowań badawczych obejmuje oba wybrzeża oceaniczne, Zatokę Meksykańską, zatoki i wody przybrzeżne Alaski oraz Wielkie Jeziora (m.in. Ontario). Nowoczesne konstrukcje (...)
»

Ochrona gatunków roślin i(...)

W znowelizowanej Ustawie z 16 października 1991 r. o ochronie przyrody ustawodawca dokonał zasadniczej zmiany koncepcji prawnej ochrony gatunków. Odstąpił np. od zawierania w ustawie ramowych i otwartych list zakazów mających służyć ochronie gatunków, wprowadzając w to miejsce zamknięte listy zakazów i wyjątków odnoszących się do ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.   Dokonana Ustawą z 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy (...)
»