Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odazotowanie spalin metod(...)

Gwarancję odazotowania spalin z kotłów energetycznych do poziomu wymaganego w dyrektywie IED daje przede wszystkim metoda selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR). Ze względu na jej wysokie koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne poszukiwane są metody alternatywne. Do jednej z nich należy ozonowanie.   Tlenki azotu (NOx) emitowane do atmosfery stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego – przyczynia(...)
»

Zmodyfikowane mózgi?(...)

Ostatnio przetoczyła się w Polsce walka o weto prezydenta wobec ustawy o nasiennictwie. Według słów jednego z posłów, w ustawie formalnie chciano pozwolić na rejestrowanie odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie (GMO), ale tak naprawdę posłowie chcieli podtrzymać zakaz ich stosowania na polach. Wszystko to było powodowane strachem przed rzekomymi karami UE, która ponoć nam grozi za blokadę GMO na naszym rynku żywności. Te rewelacje można było usłyszeć w sierpniu br. w p(...)
»