Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Książki nadesłane(...)

Kształtowanie i ochrona zasobów wodnych na obszarach wiejskich pod red. L. Ryszkowskiego, S. Bałazego i A. Kędziory ISBN 83-88518-62-2 „Woda staje się coraz ważniejszym problemem”, jak głosi tytuł jednego z rozdziałów tej książki. Trudno się z tą tezą nie zgodzić. Dlatego warto zapoznać się z tą publikacją, która porusza tak ważne w ostatnim czasie kwestie ograniczania deficytów wody w zlewni rolniczej, prezentuje sposoby chronienia zasobów wód p(...)
»

Zielone miasta - cywiliza(...)

Agnieszka Żukowska Ponad 100 lat temu w koncepcjach planistycznych dotyczących budowy miast powstała idea "miasta ogrodu". Jej autorem jest Ebenezer Howard. Silnie uprzemysłowione, gęsto zaludnione miasta XIX-wiecznej Europy stawały się coraz mniej przyjazne dla swoich mieszkańców. Architekci i planiści podjęli wyzwanie opracowania takiej koncepcji budowy nowych miast, w których mieszkańcy będą mogli nie tylko pracować, ale także żyć. (...)
»