Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pellets@las – pełna wiedz(...)

Rynki pelet służących jako paliwo są obecnie w stadium rozwoju ze względu na rosnące ceny paliw kopalnych, kwestie ochrony środowiska oraz zobowiązania krajów członkowskich w tym zakresie. Niemniej cechują się one w Europie znacznym zróżnicowaniem. Jednym z ograniczeń dla ich ekspansji jest brak rzetelnej informacji o bieżącej sytuacji na rynku, co wywiera wpływ na wszystkich uczestników.   Europejskie projekty (...)
»

Kary pieniężne(...)

Kolejnym, po zezwoleniach na usunięcie i opłatach za usuwanie, środkiem prawnym ochrony drzew, krzewów i zieleni są administracyjne kary pieniężne za ich niszczenie i usuwanie bez zezwolenia. Według art. 88 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880 ze zm.) wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wyk(...)
»