Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zdarzyło się w…(...)

Problemy, które dziś stoją w centrum zainteresowania branży wod-kan, kilka lat temu zaczynały dopiero pojawiać się na naszych łamach. W roku 2011 zastanawiano się m.in. nad tym, jakie znaczenie mają nowoczesne systemy odwodnieniowe. Jacek Nalaskowski w grudniowym numerze miesięcznika przekonywał, że mają one na celu nie tylko ochronę sanitarną siedlisk ludzkich, ale także minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.  Chodzi o odwrócenie, jak(...)
»

Przyszłość infrastruktury(...)

Technologie składowe CCS (wychwytywania, transportu i składowania) są wypróbowane. Jednak nie zintegrowano ich jeszcze i nie przetestowano na skalę przemysłową, a obecnie CCS nie jest opłacalny z ekonomicznego punktu widzenia. Mając na uwadze nierównomierne rozlokowanie w Europie potencjalnych miejsc składowania CO2, może być konieczne wychwytywanie i składowanie CO2 na dużą skalę w Europie do zapewnienia znacznych poziomów obniżenia(...)
»