Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zagospodarowanie ubocznyc(...)

  Istotną rolę w grupie odnawialnych źródeł energii mogą odgrywać biopaliwa ciekłe jako substytut lub dodatek do paliw ropopochodnych. Badania nad produkcją estrów metylowych kwasów tłuszczowych, zwanych biodieslem, ich wpływem na warunki eksploatacji i zużycie silników oraz emisją zanieczyszczeń prowadzi się od wielu lat.   Surowcami do produkcji biopaliw ciekłych są przede wszystkim oleje roślinn(...)
»

Konferencja podsumowująca(...)

W siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego PIB w Warszawie 22 stycznia 2015 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt cyklu konferencji pn. „Gaz z łupków – wpływ na środowisko; zagrożenia czy korzyści dla człowieka? Kompendium wiedzy dla przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, PIG-PIN-u, samorządów oraz eksperci Instytutu Studiów Energetycznych ISE. Projekt realizowany był przez ISE(...)
»