Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dobrze „przymierzone” tar(...)

„Przymierz się” – pod taką nazwą Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło 27 września konkurs na najpopularniejszy projekt inwestycyjny realizowany w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej. Najlepsze okazało się przedsięwzięcie zgłoszone przez Targi Kielce. Na terenach wystawienniczych laureata od 6 do 8 października już po raz drugi odbyły się Międzynarodowe Targi Infrastruktura Wodno-Ściekowa. Kielecka inwestycja warta 170 mln złotych wyprzedziła w ry(...)
»

Młodzi naukowcy i specjal(...)

Nowe technologie w oczyszczaniu wód i ścieków oraz zagospodarowanie i odzysk energii ze ścieków to tematyka konferencji „1st Polish IWA Young Water Professionals Conference”, przeznaczonej dla młodych naukowców i specjalistów z branży wodnej, która odbyła się w Krakowie w dniach 11-13 września 2017 r. na Politechnice Krakowskiej i została objęta honorowym patronatem rektora tej uczelni. Motorem powstania polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodneg(...)
»