Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Lekcja o odpadach: tworzy(...)

Edukacja ekologiczna w zakresie postępowania z odpadami z tworzyw sztucznych przybiera różnorakie formy. Najczęściej jest to zorganizowana zbiórka surowca, połączona z przekazywaniem treści edukacyjnych. Mogą to być również rozmaite konkursy. Zwykle akcje tego typu kieruje się do dzieci lub młodzieży szkolnej, ale w ich organizację angażują się przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw, fundacji itd. W ramach inicjatyw bardzo często promuje się też twórcze wykorzystanie odpadów z tworzyw sz(...)
»

Zarządzanie parkowaniem(...)

Samochody osobowe zajmują większość powierzchni ulic, mimo że realizujemy nimi mniejszą część podróży niż transportem publicznym. Pozostają bez ruchu przez 95% czasu – zajmując wartościową powierzchnię ulic, która mogłaby być wykorzystana bardziej efektywnie i bardziej sprawiedliwie. Wiele instytucji życia publicznego i wielu entuzjastów motoryzacji domaga się zwiększenia liczby miejsc do parkowania w budynkach (w wielopoziomowych parkingac(...)
»