Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Fundusz dla parków(...)

Ponad pół miliarda zł dotacji na budowę i rewitalizację polskich parków przekazał do końca 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) gminom w całym kraju. To 103 umowy, a kolejnych 55 – na kwotę ok. 330 mln zł – zamierza podpisać w najbliższym czasie. NFOŚiGW udziela gminom dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z działania 2.5, które zostało wskazane jako jedno z narzędzi realizacji „Pakietu dla średnich (...)
»

Beton w kanalizacji – ist(...)

  Beton, będąc niezwykle uniwersalnym materiałem, znajdującym zastosowanie w budownictwie naziemnym i drogowym, jest oczywiście nie od dziś używany również w kanalizacji. Obecnie zakłady prefabrykacji, dysponujące odpowiednim zapleczem technicznym, zdolne są produkować elementy betonowe odpowiadające wysokim wymaganiom stawianym w normach technicznych. Dla prefabrykatów stosowanych w kanalizacji, tj. studzienek kanalizacyjnych i rur, zharmonizo(...)
»