Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Suszenie osadów ściekowyc(...)

W związku z rozwojem oczyszczalni jedną z najważniejszych metod zagospodarowania osadów ściekowych staje się suszenie. Pozwala ono przetworzyć uciążliwy osad w produkt bezpieczny dla środowiska. Dostępne dziś techniki suszenia oferują różnorodne urządzenia, w różnym stopniu spełniające lokalne wymagania. Wybór właściwej technologii dla konkretnego przypadku nie jest łatwy i wymaga dokładnej analizy celów, potrzeb oraz zapo(...)
»

Zieleń w gminach – natura(...)

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że tereny zieleni spełniają szereg funkcji ekologicznych i estetycznych, w tym m.in. pochłaniają i neutralizują zanieczyszczenia oraz podnoszą walory krajobrazowe obszarów zurbanizowanych. Stąd też właściwie utrzymana i pielęgnowana zieleń wprowadza ład przestrzenny i stanowi wizytówkę danej miejscowości. Niestety, nie wszystkie samorządy przywiązują do tej kwestii odpowiednio dużą wagę. Wniosek taki nasuwa się po kontroli, jaką pr(...)
»