Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Cywilizowane partnerstwo (...)

Wojciech Janka Reaktywacja instytucji samorządu terytorialnego w 1990 r. i przyjęte w związku z tym rozwiązania prawne nadały gospodarce komunalnej ponownie charakter podmiotowy. W tym ujęciu gospodarka ta obejmuje całokształt spraw publicznych należących do kompetencji samorządu terytorialnego. Nie stanowi ona układu zamkniętego i podlega wpływom otoczenia (region, kraj, zagranica). Siłą rzeczy w jej obrębie zachodzą przekształcenia wynikające z różnych przesłanek. Prze(...)
»

W gestii administratora(...)

Czy zarządca nieruchomości, który przetwarza dane osobowe najemców lokali i osób z nimi zamieszkujących wyłącznie w celu naliczania opłat i dokonywania ich rozliczeń, powinien zgłosić utworzony w ten sposób zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO)? Nie, o ile przetwarzanie danych osobowych, zawartych w takim zbiorze, będzie dokonywane jedynie na wskazane wyżej potrzeby. Zgodnie bowiem z art. 40 Us(...)
»