Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Informator(...)

KRAJ Nowa instalacja w Hołubli W Hołubli (gmina Paprotnia) 5 lipca br. otwarto oczyszczalnię ścieków (fot.). Zrealizowany projekt obejmował budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności 600 m3/dobę, przystosowanej do odbioru ścieków ze wszystkich miejscowości i zakładów przemysłowych leżących na terenie gminy. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu pozyskanemu w ramach Komponentu „J” Mazowieckiego In(...)
»

Z galerii czystej wody(...)

Każda stacja uzdatniania wody staje przed różnego rodzaju problemami związanymi z procesami technologicznymi. Zdarzają się przekroczenia związku manganu czy żelaza albo zbyt duże zakwaszenie wód. Technologia jednakże ciągle się rozwija i udoskonala, aby nadążyć za tymi zmianami. By ułatwiać pracę w tej wodnej dziedzinie, organizowane są przez Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich spotkania konsultacyjne. Dają one możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i są okazją do poszerzania wiedzy. 27(...)
»