Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Analiza zmienności dopływ(...)

Wysokie tempo rozwoju wiejskich systemów zaopatrzenia w wodę, związane z sukcesywnym zwiększaniem liczby mieszkańców wsi oraz z coraz wyższym standardem wyposażenia gospodarstw w urządzenia sanitarne, powoduje stały wzrost ilości ścieków odprowadzanych z tych obszarów. Stwarza to konieczność modernizacji lub budowy nowych systemów kanalizacyjnych i oczyszczania ścieków na terenach wiejskich1. Ze względu na duże rozproszenie(...)
»

Pionowe szaleństwo(...)

Chcąc zmniejszyć problem niskiej wartości przyrodniczej miast, można wykorzystać niekonwencjonalne sposoby uprawy roślin, wprowadzając je na elewacje budynków. Roślinność zawsze towarzyszyła człowiekowi, pełniąc funkcję producenta tlenu, reduktora hałasu, filtra zanieczyszczeń, a przede wszystkim rekreacyjno-estetyczne. Począwszy od czasów starożytnych, ogród zależny był od technologii, jakimi dysponował człowiek, tworząc krajobraz w zgodzie ze swoimi pot(...)
»