Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Ścieki w liczbach(...)

Michał Michałkiewicz W opracowaniu "Ochrona Środowiska 2000" Głównego Urzędu Statystycznego zebrano dane dotyczące środowiska naturalnego Polski. Odnoszą się one m.in. do: zasobów wodnych i głównych kierunków ich wykorzystania, ścieków przemysłowych i komunalnych oraz stopnia ich oczyszczenia, wyposażenia miast i wsi w instalacje wodne i oczyszczalnie ścieków, a także stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych. Ścieki komunalne przed odprow(...)
»

Oczyszczalnia ścieków – o(...)

W oczyszczalniach komunalnych po mechanicznym usunięciu ze ścieków skratek i piasku wykorzystuje się osadniki wstępne do odciążenia układu biologicznego oczyszczalni. Osadniki wstępne zatrzymują nie tylko zawiesiny łatwo opadające, ale również część zawiesin trudno opadających i tłuszcze, które gromadzą się na powierzchni lustra ścieków w osadniku. Duża część oczyszczalni ścieków nie stosuje osadników wstępnych, wszystkie są jednak wyposażone w osadniki wtórne, któr(...)
»