Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Samorządowe centra usług (...)

Tworzone przez gminy samorządowe centra usług wspólnych mogą mieć istotny wpływ na działalność niektórych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. A czym są te centra? Od wielu miesięcy w całej Polsce tworzone są samorządowe centra usług wspólnych (CUW). Taka możliwość istnieje od 1 stycznia 2016 r., kiedy to weszła w życie Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r. poz. 1045), wprowadzająca zmi(...)
»

Projekt Intelligent Energ(...)

Rynki pelet służących jako paliwo są obecnie w stadium rozwoju ze względu na rosnące ceny paliw kopalnych, kwestie ochrony środowiska oraz zobowiązania krajów członkowskich w tym zakresie.  Niemniej jednak rynki te w Europie cechują się zróżnicowanym stopniem rozwoju. Głównym ograniczeniem dla ich ekspansji jest brak rzetelnej informacji o bieżącej sytuacji na rynku, co wywiera wpływ na wszystkich ucz(...)
»