Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Trzy lata doświadczeń(...)

Wykorzystanie wód deszczowych i roztopowych w Rybniku Inwestycja rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową sieci zbiorczej wód przeprowadzona została przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku w 2002 r. ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W obliczu stale rosnących cen wody wodociągowej stała się ona alternatywnym ekonomicznym źródłem ujęcia wody z pełnym wykorzystaniem w uprawach roślin ozdobnych zakładu (patrz rysunek). Opis wykorzyst(...)
»

POLEKO - jaką miarą można(...)

Tegoroczne targi ekologiczne Poleko przyciągnęły niezwykłą wręcz, dla tego typu wystaw, liczbę firm-wystawców: 750 z 21 krajów świata. Zdecydowany sukces organizatorów należy także zauważyć i podkreślić w mnogości i różnorodności firm oraz branż ekologicznego wystawiennictwa. Największe targi ekologiczne Europy Środkowo-Wschodniej prezentowały szeroką ofertę technologii, wiedzy i doświadczenia w takich dziedzinach, jak ochrona wody, ziemi czy powietrza, techniki komu(...)
»