Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Nauka pozyskiwania pienię(...)

W ostatnich latach wzrasta liczba studiów podyplomowych poruszających tematykę związaną z pozyskiwaniem i zarządzaniem funduszami europejskimi. Nie jest to bynajmniej wynik mody, lecz zapotrzebowania na wykształcone w tym zakresie kadry. Od 1 maja br. jesteśmy bowiem członkiem Unii Europejskiej, a w latach 2004-2006 przewidziano do wykorzystania dla Polski 12,8 mld euro w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Aby sprostać temu zadaniu, konieczne będzie funkcjonowanie w (...)
»

W oczekiwaniu na zmiany (...)

  Z Jerzym Nędzusiakiem, dyrektorem Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym k. Polic, rozmawiała Katarzyna Gorwa   Jak zbudowany jest system gospodarki odpadami, którego element stanowi Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych (ZOiSOK) w Leśnie Górnym na terenie gm. Police? Czy opracowywane właśnie projekty nowych ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o odpadac(...)
»