Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Edukacja dla każdego(...)

Gmina Kunice działania edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi stara się realizować kompleksowo – zarówno tradycyjnymi metodami, jak i za pomocą aplikacji i serwisów społecznościowych. Pragnie bowiem dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Od szeregu lat Gmina wydaje kalendarz, który zawiera m.in. terminy odbioru odpadów oraz elementy edukacji dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami. Na kartach kalendarza w 2018 r. znalazły się prace dziec(...)
»

Informator - Kraj(...)

Związkowe przedsięwzięcie W Janczycach (woj. świętokrzyskie) otwarto Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych. Inwestycję realizował Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki. Zakład służyć będzie 12 samorządom zrzeszonym w Związku. Do tej pory musiały one zagospodarowywać odpady komunalne we własnym zakresie. Na terenie Zakładu, zajmującego powierzchnię 8,5 ha, znajdują się trzy (...)
»