Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Efektywność fermentacji m(...)

Fermentacja metanowa odpadów przemysłowych jest procesem wciąż mało poznanym i stosowanym. Główną przeszkodą w jego wykorzystaniu do stabilizacji opadów generowanych w wielu gałęziach przemysłu jest obecność substancji toksycznych. W procesie uzyskano stopień przefermentowania osadów wynoszący 35,83%. Wartości wskaźników ChZT oraz LKT były wyższe w wodzie nadosadowej osadów przefermentowanych. Sumaryczna produkcja biogazu równała się (...)
»

"Lepsze niż nowe"(...)

Celem międzynarodowego projektu CERREC jest zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez zwiększanie roli sektora ponownego wykorzystania produktów. Dyrektywa 2008/98/WE o odpadach, do której wdrożenia zobowiązane zostały wszystkie państwa członkowskie, wprowadziła pewne zmiany w dotychczasowej hierarchii sposobów postępowania z odpadami. W dokumencie pojawiło się pojęcie „przygotowania do ponownego wykorzystania” oraz „ponownego wykorzystania przedmiotów”. Należy przez(...)
»