Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum Czystej Energii"

Polecane artykuły:

Wokół przetargów(...)

Rekultywacja na składowiska Z inicjatywy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze nastąpi „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Siedlęcinie, gmina Jeżów Sudecki”. Szczegółowy zakres prac obejmuje m.in. rozbiórkę obiektów oraz uporządkowanie terenu, oczyszczenie składowiska z odpadów wielkogabarytowych, wykonanie elementów odgazowania, dostosowanie studni do zaproje(...)
»

Program Prosument. Samorz(...)

Pierwsze 100 mln zł czeka na samorządy, które złożą wnioski na dofinansowanie instalacji OZE dla swoich mieszkańców. Docelowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczy na ten cel aż 600 mln zł. Już pierwsze dni naboru wniosków, ogłoszonego przez NFOŚiGW 26 maja br., pokazały, że gminy są zainteresowane funduszami z programu Prosument. Nie minął tydzień, a Fundusz przyjął już trzy wnioski, które opiewały na łączną kwotę 28 mln zł, z(...)
»