Z EkoFunduszem w obiektach Polski południowo-wschodniej

wydany w Czysta Energia – 2007-10
  DRUKUJ
Na początku września EkoFunduisz zaprosił grupę 20 dziennikarzy do odwiedzenia dofinansowanych przez Fundację inwestycji w Polsce południowo-wschodniej. Starannie dobrana została trasa, aby pokazać inwestycje, które zapewne bez pomocy finansowej EkoFunduszu nigdy by nie powstały, a obecnie odgrywają niebagatelną role w tym regionie. EkoFundusz, dofinansowując starannie wybrane projekty, liczy również, że niektóre z nich będą spełniały funkcję referencyjnych i inspirujących do powstawania kolejnych nowych projektów.
Ochrona stanowisk susła perełkowanego, ulokowanych na terenie zakładów Lotniczych PZL w Świdniku, stała się możliwa dzięki dofinansowaniu niezbędnych działań przez EkoFundusz. W Świdniku dziennikarze mogli też zapoznać się ze zmodernizowaną galwanizernią i nową oczyszczalnią ścieków. Zastosowana tam najnowocześniejsza technologia budzi zainteresowanie również wielu technologów z zagranicy. Zmodernizowanie obiektu pozwoliło także na zachowanie wielu stanowisk pracy.
Na trasie przejazdu były dwie dobrze już funkcjonujące Sortownie Odpadów Komunalnych w Lublinie i w Skarżysku-Kamiennej. To dzięki realizacji tych projektów na składowiska trafia mniejsza ilość odpadów W tych Sortowniach odbywa się również produkcja paliwa alternatywnego.
Gospodarka odpadami na terenie gmin bieszczadzkich w znanym regionie turystyczno-sanatoryjnym wymagała uporządkowania. W Ustrzykach Dolnych wizyta prezesa EkoFunduszu wraz z grupą dziennikarzy zbiegła się z dniem przekazania do eksploatacji stacji przeładunkowej i sortowni odpadów komunalnych. W towarzystwie włodarzy regionu prezes Fundacji, prof. Maciej Nowicki, dokonał uroczystego przecięcia wstęgi. W zakładzie ze strumienia odpadów wydzielane będą wszystkie grupy odpadów nadające się do dalszej przeróbki.
Od kilku lat funkcjonuje w Nowej Dębie kotłownia na biomasę. W ramach projektu kotły węglowe zastąpione zostały nowoczesnymi kotłami na biomasę. W celu stabilizacji dostaw biomasy w ramach projektu dofinansowano również założenie plantacji wierzby energetycznej. Wydawałoby się, że z uwagi na duże zasoby biomasy w tym regionie kotłownia jako obiekt referencyjny zachęci do budowy kolejnych. Niestety, tak się nie stało.
Systemy grzewcze w wielu szpitalach są przestarzałe i kosztowne. W ramach projektu w szpitalu w Gorlicach ocieplone zostały ściany zewnętrzne, wymieniona stolarka okienna, a kotły węglowe zastąpiono zostały kotłami na biomasę. W wyniku tych działań zmniejszyło się zapotrzebowanie na energię pierwotną o ok. 45%. Poważnie zredukowano też emisję CO2 oraz pyłów.
Zrealizowany projekt w elektrociepłowni Rzeszów to kolejny powód dla EkoFunduszu do dumy. W ramach projektu zbudowano tu blok gazowo-parowy, co pozwoliło na uzyskanie sprawności elektrycznej w granicach 50% i sprawności całkowitej wykorzystania energii cieplnej paliwa w 89%.
W Szczucinie w latach 50-tych działał zakład przetwórstwa azbestu. Powstające tam odpady zostały wbudowane w drogi. Od tego momentu zauważono większą zachorowalność na nowotwory. EkoFundusz przyznał wysoką dotację w wysokości ponad 12 mln zł, która umożliwiła realizację dwóch przedsięwzięć zabezpieczających dalsze szkodliwe oddziaływanie azbestu.
Z obiektów związanych z ochroną przyrody odwiedzono rezerwat „Skamieniałe miasto” oraz Święty Krzyż. Wybudowana tam platforma widokowa na gołoborzu zabezpiecza przed dewastacją tego miejsca przez turystów i pozwala cieszyć się pięknym widokiem Gór Świętokrzyskich. Niestety, panująca tego dnia mgła ograniczyła widoczność jedynie do kilku metrów. (uw)

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus