Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Punkty zbierania pojazdów(...)

Jednym z głównych ogniw systemu służącego recyklingowi pojazdów są punkty ich zbierania, tzw. autozłomy. Obowiązkom przedsiębiorców prowadzących „autozłomy” jest poświęcony rozdz. 5 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU z 2005 r. nr 25, poz. 202). Zgodnie z normą zawartą w art. 32 tejże ustawy przedsiębiorca prowadzący „autozłom” jest zobligowany do zapewnienia bezpiecznego zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Obecny stan (...)
»

Targi EUROCITY 2002(...)

W dniach 6-8 marca br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyły się dwie imprezy: EUROCITY – Nowoczesna Technika w Budynku i Otoczeniu oraz EUROLAB - IV Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych. Patronat honorowy nad targami EUROCITY 2002 objął minister infrastruktury – Marek Pol, a współorganizatorami byli: Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Miasto Stołeczne Warszawa, Krajowa Izba Budownictwa, Agencja Rozwoju Komunalnego, Polska Iz(...)
»