Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Systemy suszenia VADEB®(...)

Z Henkiem Bakker, Sales & Service Manager w przedsiębiorstwie VANDENBROEK, rozmawia Maciej Ochman, Managing Director z firmy EQUIPO.   Od kiedy VADEB® jest obecny na światowym rynku oraz czego w tym czasie dokonał? Od dnia wynalezienia systemu VADEB® MPS w 1948 r. Vandenbroek International dostarczył ponad 600 instalacji używanych na całym Świecie do suszenia właściwie każdego rodzaju mokrego materiału. Konwekcyjny system suszenia VADEB®(...)
»

Postępowanie z osadami śc(...)

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.) w rozdz. 5 zawiera szereg postanowień dotyczących postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów, wśród nich z osadami pochodzącymi z oczyszczalni ścieków, ale tylko ścieków komunalnych. Przepisy te służą dostosowaniu polskiego prawa do unijnego, zaś dotyczący postępowania z osadami ściekowymi art. 43 ustawy przejmuje postanowienia dyrektywy Rady 86/2(...)
»