Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Konsekwencje powodzi(...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnobrzegu zajmuje się gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Tarnobrzeg. W okresie maj-czerwiec br. nastąpiło dwukrotne zalanie wodami powodziowymi tamtejszych osiedli: Wielowieś, Sielec, Sobów, Zakrzów i Dzików. Wskutek zalania infrastruktury wystąpiły nieodwracalne w skutkach straty powodujące unieruchomienie systemu kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej na tych osiedlach oraz oczyszczalni ścieków dla miasta Tarnob(...)
»

Od redaktora(...)

Miejmy nadzieję, że czasy na monopol minęły bezpowrotnie. Konkurencja jest niezbędna w każdej dziedzinie, a wolny rynek, o którym śniono w czasach PRL-u, jest już rzeczywistością. Okazuje się jednak, że to, co jednych cieszy, może być zmartwieniem dla innych. Zwłaszcza dla tych, którzy jeszcze do niedawna mieli „papiery” na wyłączność. Przez wiele lat jedyną stricte wodociągową imprezą wystawienniczą były Targi WOD-KAN w Bydgoszczy. Niestety (...)
»