Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Teoretycznie nie powinno być wątpliwości co do tego, że prezes spółki wodociągowo-kanalizacyjnej musi stopniowo, ale systematycznie wyposażać firmę w sprzęt kontrolno-pomiarowy, komputery i programy wspomagające proces zarządzania. W szczególności w urządzenia, które pozwalają na bieżąco zbierać i przechowywać dane, np. o tym, jakie jest ciśnienie, zawartość chloru i objętościowe natężenie przepływu w punktach kontrolnych rozmieszczonych w różnych(...)
»

Awarie w wodociągach i ka(...)

W poprzednim wydaniu znalazła się pierwsza część artykułu nt. awarii w wodociągach i kanalizacji. Zostały w niej poruszone kwestie awarii prognozowalnych, warunków wyjściowych w dokumentacji projektowej, warunków gruntowo-wodnych oraz konsekwencji błędnej oceny hydrologicznej i hydrogeologicznej. (red.) Niewłaściwe obciążanie i odciążanie konstrukcji lekkich Współczesne konstrukcje obiektów kubaturowych wymagają dociążenia, ponieważ nie są w stanie zrównoważyć sił wypo(...)
»