Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

Przerwa wakacyjna to z jednej strony czas wytchnienia, a z drugiej pewnych podsumowań pierwszego półrocza. Wakacje to także doskonały moment dla organizacji ekologicznych, które szczególnie w tym czasie prowadzą akcje i organizują festiwale poświęcone tematyce ochrony środowiska, skierowane głównie do dzieci i młodzieży, takie jak Łódzkie Dni Recyklingu czy Festiwal Recyklingu w Krakowie. Niedawno obchodziliśmy także piątą rocznicę uchwalenia Ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębi(...)
»

Dialog z mieszkańcami(...)

Przemiany ustrojowe, które dokonały się w Polsce po 1989 r., zapoczątkowały powstawanie społeczeństwa obywatelskiego, tzn. takiego, w którym sami obywatele podejmują aktywność na rzecz własnych wspólnot lokalnych lub samorządowych. Jednym z przejawów tej aktywności jest uczestnictwo w konsultacjach społecznych, dotyczących m.in. zmian w przestrzeni miejskiej, opracowywania miejscowych planów zagospodarowania terenu czy procesów wspierających integrację społeczną. Pl(...)
»