Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Inteligentna Energia - Eu(...)

Agencje Poszanowania Energii, zrzeszone w SAPE, zostały zaangażowane w realizację programu „Inteligentna Energia – Europa”. Jego celem jest zagwarantowanie niezależnych narzędzi i mechanizmów do pokonania barier nietechnicznych we wprowadzaniu nowych, skutecznych technologii energetycznych. Najwięcej realizowanych programów dotyczy poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, głównie o niższym standardzie, tzw. socjalnych. Nowością jest zwrócenie uwagi na sektor tr(...)
»

Nowe perspektywy odzysku (...)

Popularyzowaniu idei recyklingu szkła oraz wdrażaniu wartości z nim związanych służy rozpoczęty w końcu lat 90-tych Konkurs o Szklaną Statuetkę. Jego ogólnopolski zasięg pozwala na publiczną prezentację dokonań gmin, związków gmin i firm, czyli praktycznie wszystkich tych, którzy mają osiągnięcia w zakresie odzysku szkła w Polsce. Go(...)
»