Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Przełom w stosunku sektor(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora, Departamentu Bezpieczeństwa Energetycznego, Ministerstwo Gospodarki i Pracy Przełom roku jest zawsze dobrą okazją to pewnych podsumowań i refleksji dotyczących osiągniętych rezultatów i dokonań oraz perspektyw na przyszłość. Jestem przekonany, że 2004 r. był okresem bardzo korzystnym dla rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. W kwietniu ub.r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy Pra(...)
»

Priorytety prezydencji ho(...)

Prezydencję w Radzie UE od stycznia 2016 r. sprawuje Holandia. W których obszarach Prezydencja ma szanse na osiągnięcie największych postępów? Rada Unii Europejskiej, czyli drugi obok Parlamentu Europejskiego organ legislacyjny UE składa się z przedstawicieli państw członkowskich. Przewodnictwo w Radzie jest sprawowane rotacyjnie przez kolejne Państwa Członkowskie. Prezydencja poszczególnych krajów trwa pół roku. Do wejścia w życie Traktatu(...)
»