Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Charakterystyczne zagroże(...)

Zagrożenia działania systemów infrastruktury technicznej występują praktycznie od zawsze, jednak obecnie wydają się być szczególnie poważnym problemem. Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna należy do wyjątkowych elementów uzbrojenia terenów zurbanizowanych, a jej sprawność musi być wciąż kontrolowana. Od prawidłowego funkcjonowania sieci i urządzeń zależy zachowanie warunków higieniczno-sanitarnych. Zbyt często i zbyt łatwo zapomina się o tym, że rozpowszechnienie się współcze(...)
»

Arcydzieła z odpadów(...)

Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych, a zwłaszcza kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych, stanowi jeden z najważniejszych celów działalności Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy. Różnorodność form i metod nauczania sprawia, że z oferty Centrum korzysta rocznie ok. 40 tys. osób. Organizujemy zajęcia edukacyjne (jedno- i kilkudniowe), zielone szkoły, konkursy, festyny, akcje, warsztaty, konferencje, seminaria i wystawy przyrodnicze skierowane(...)
»