Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Procedura strategicznej o(...)

Nowelizacja ustawy P.o.ś. Po nowelizacji ustawy P.o.ś. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pozostaje podstawowym dokumentem dającym odpowiedzi na pytania stawiane w procedurze indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko. Wymagania, jakie dokument ten powinien spełniać, określa przede wszystkim art. 52 ustawy P.o.ś. z 2001 r., nowelizacja je tylko nieco uzupełniła i doprecyzowała. Elementy raportu Zgodnie z obecnym brzmieniem przep(...)
»

Stan obecny, najnowsze te(...)

Oczyszczalnie przydomowe Zgodnie z normą PN-EN 12566-31, przydomowe oczyszczalnie ścieków (POŚ) są to obiekty obsługujące do 50 równoważnych mieszkańców (RM). W zależności od ustawy, na którą się powołujemy, w Polsce graniczna przepustowość POŚ wynosi 5 m3/d (Prawo wodne2) lub 7,5 m3/d (Prawo budowlane3), co je(...)
»