Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polska Izba Gospodarki Od(...)

Dni Komunalnika – w poszukiwaniu wspólnych interesów i przyjaźni Prawie 120 członków i sympatyków Polskiej Izby Gospodarki Odpadami wzięło udział pod koniec maja w spotkaniu pod hasłem Dni Komunalnika. Jego centralnym punktem było Walne Zgromadzenie Izby podsumowujące pierwszy rok jej działalności, a głównym walorem imprez towarzyszących – integracja i dobra zabawa. Program był niezwykle napięty. Już w dniu przyjazdu uczestników czekało czterogodzinne szkolenie dla kadry z(...)
»

Możliwy odzysk energii(...)

Przyglądając się rynkowi energetycznemu w Polsce, można odnieść wrażenie, że nadszedł przełomowy moment i jesteśmy bliscy zrozumienia znaczenia energii odnawialnej dla polskiej energetyki. Mija właśnie pięć lat od publikacji w „Czystej Energii” (11/2008) artykułu, w którym autor przestrzegał przed negatywnymi skutkami współspalania wilgotnej biomasy z suchym węglem. W tekście tym skupiono się przede wszystkim na aspekcie technologicznym i praktycznym. Niestety, oka(...)
»