Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Vademecum prawne(...)

Tytuł aktu prawnego Publikator Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz publikator (...)
»

Żyć w inteligentnym mieśc(...)

Zmieniający się świat oddziałuje na strukturę miast i wpływa na funkcjonowanie mieszkańców. Jakość życia w polskich miastach wzrasta. Co zrobić, by lepiej czuć się w inteligentnym mieście? Niektóre polskie miasta dorównują już jakością życia standardom, które znamy z Europy Zachodniej. Są coraz bardziej zielone, czystsze, lepiej oświetlone i mają efektywne rozwiązania komunikacyjne. Nowoczesne technologie wspierają dynamiczny rozwój oraz przyczyniają się do podnosze(...)
»