Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zarządzanie jakością wody(...)

W Austrii już od dłuższego czasu do oznaczania stopnia czystości wód powierzchniowych płynących stosuje się ocenę stanu saprobowego, a stojących – troficznego, biorąc pod uwagę również parametry chemiczne. Funkcjonuje tu również sieć monitoringu wód powierzchniowych i gruntowych, zarządzana przez Europejską Agencję Środowiska dla Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych. Austria, kraj pozbawiony dostępu do morza, ma powierzchnię ok. 84 tys. km(...)
»

Magazynowanie energii OZE(...)

Dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej w wielu krajach świata, w tym w Polsce, skutkuje wprowadzaniem do sieci elektroenergetycznej coraz większych ilości energii elektrycznej pochodzącej z farm wiatrowych. Operatorzy tych sieci w odpowiedzi na nową sytuację stosują coraz szerszy wachlarz środków mających na celu asymilację wyprodukowanej energii oraz ograniczanie efektów bieżących pracy tych źródeł na sieć oraz na cały system elektroenergetyczny. (...)
»