Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Fotowoltaika pomaga oszcz(...)

Przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką wodno-ściekową wciąż decydują się na budowę farm fotowoltaicznych, których użytkowanie podnosi efektywność energetyczną oczyszczalni i stacji uzdatniania wody. Oto kilka przykładów mniejszych i większych przedsiębiorstw, które postanowiły zainwestować w elektrownie fotowoltaiczne. Przedsiębiorstwa branży wod-kan zdecydowanie chętniej zaczęły inwestować w fotowoltaikę (PV) w roku 2014. Wtedy do projektu ustawy o OZE zostały w(...)
»

Przegląd prasy(...)

Oczyszczalnie gruntowo-roślinne Jednym ze sposobów oczyszczania ścieków powstających w gospodarstwach domowych mogą być gruntowo-roślinne oczyszczalnie ścieków. Składają się one z wielokomorowego osadnika gnilnego, w którym ścieki są wstępnie oczyszczone oraz filtra gruntowo-roślinnego. Stanowi on specjalne złoże, którego podstawą są rośliny wodolubne, spotykane na terenach podmokłych, takie jak: pałka wodna, kosaciec, trzcina (...)
»