Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

dr Piotr Gradziuk prezes Polskiego Towarzystwa Biomasy Akademia Rolnicza, Lublin Wydział Nauk Rolniczych, Zamość W ciągu ostatnich trzech lat na świecie nastąpił gwałtowny wzrost cen ropy naftowej. Główne przyczyny to rosnące zapotrzebowanie na ten nośnik energii w krajach rozwijających się (Chiny i Indie) oraz zmniejszenie podaży w wyniku upadku rosyjskiego koncernu Yukos, strajków w Nigerii, zamachów terrorystycznych w Iraku i huraganów w Zatoce Meksykańskiej. Progn(...)
»

Systemy monitoringu i ste(...)

Paweł Licznar Janusz Łomotowski Opady atmosferyczne są zjawiskiem nieciągłym i zmiennym zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. W dużych miastach obserwuje się wpływ nierównomierności i nieciągłości deszczu oraz zróżnicowania współczynnika spływu, który jest związany ze stanem pokrycia powierzchni terenu (głównie ze współczynnikiem uszczelnienia powierzchni), na napełnienie kanałów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej w czasie trwania opadów. Większość dużych aglom(...)
»