Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Zamykanie obiegu wody(...)

Rozwiązania projektowe dla gospodarki recyrkulacyjnej W Kanadzie dzienne zużycie wody na osobę w 1996 r. wynosiło 327 l, a w 1999 r. wzrosło do 343 l. Z kolei w Wielkiej Brytanii w 2005 r. było na poziomie 150 l na osobę. Szacuje się, że obszary zurbanizowane odpowiedzialne są za konsumpcję ok. 20% światowych zasobów wody pitnej. Ogromna ilość tego zasobu marnotrawiona jest w naszych(...)
»

Klimat (ważny) dla zdrowi(...)

  Z dr. Mieczysławem Leśniokiem z Katedry Klimatologii Uniwersytetu Śląskiego m.in. na temat zagrożeń dla zdrowia wynikających z niskiej emisji, rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz.   Jest Pan kierownikiem projektu, w ramach którego analizowano wpływ zanieczyszczeń powietrza, powstałych m.in. w wyniku niskiej emisji, na zdrowie dzieci. Na czym polegały badania? Celem projektu interdyscyplinarnego jest anali(...)
»