Geometralne elektrownie

wydany w Czysta Energia – 2006-5
  DRUKUJ
Drastyczny wzrost cen ropy oraz gazu ziemnego – w dodatku w ogromnych ilościach importowanych – nie tylko czyni geotermię opłacalną, ale także przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Na południowo-australijskim obszarze Cooper Basin przedsiębiorstwo Geodynamics Ltd. od 2001 r. prowadzi odwierty na terenie o powierzchni prawie 1000 km2. Tamtejsze skały na głębokości 4,5 km osiągają temperaturę ok. 250°C. Można je przystosować do „przepływowego podgrzewacza” wody (wg technologii o nazwie Hot-Fractured-Rock), tłoczonej pod wysokim ciśnieniem przez szczeliny w gorących skałach (patrz rysunek). Najpierw buduje się referencyjną elektrownię tego typu o mocy 10-15 MW, a następnie wielkoprzemysłową o mocy 275 MW. Podobne elektrownie pracują już w Islandii, gdzie między wytwo [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus