Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Ograniczenia działalności(...)

Interpretacja prawa Skutkiem wejścia w życie Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU Nr 72 poz. 747), jak i Ustawy z 18 lipca 2001 - Prawo wodne jest obowiązek zaniechania dotychczasowej działalności spółek wodnych w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Tylko przedsiębiorstwo W myśl przepisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od(...)
»

Walka z czasem czy z osad(...)

Jak dowodzą dane GUS i Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), w Polsce obserwujemy tendencję(...)
»